No comments
"Aku berfikir terus menerus, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, Sembilan puluh Sembilan kali dan kesimpulannya salah. Untuk yang keseratus aku benar." (Albert Enstein)

No comments :

Post a Comment